Български Инициативен Комитет за българите от и около Чикаго.

БИК - мисия, визия, цели

0 +
Райони с преобладаващо българско население
0 +
Българи в района на Чикаго

Българският Инициативен Комитет е организация на български емигранти в Чикаго и градовете около Чикаго, обединени от една обща идея за присъединяване и активно участие на български представители в местната власт.

Местна власт - Български Инициативен Комитет

Знаете ли, че …

Българската емигрантска общност в Чикаго и предградията е една от най-големите извън пределите на България. По неофициални данни, наброява между 150 и 200 хиляди души.

БИК екип - Български Инициативен Комитет

Нашата мисия

В Чикаго се намира една от най-големите български общности, извън пределите на България. Общо 6 са районите в които българското население преобладава. Това са Шилер парк, Елк Гроув, Дес Плейнс, Шамбург, Маунт Проспект и Арлингтън Хайтс. 

Идеята ни е именно в тези предградия на Чикаго, населени с най-много сънародници да бъдат излъчени подходящи представители на българската общност. Нека да се обединим, всички българи от и около Чикаго, за да съберем достатъчно гласове, които да помогнат и да бъдат избрани български представители в местната власт.

Гласуване

Ефективното участие на български граждани в местното самоуправление е един от начините, по които всеки от нас (тези с избирателни права в САЩ) може да участва във вземането на решения в общините и да контролира провеждането на местни политики.

Проактивност

Гражданското участие означава да бъдем активни в разрешаването на проблеми от обществено значение. За да го направим, трябва да инвестираме част от своето време, познания, усилия и други ресурси. Да бъдем заедно проактивни.

Резултати

Доколко участието ни е било ефективно, ще можем да измерим чрез постигнатите резултати. След приключването на изборите, ще преценим доколко сме постигнали поставените цели. Важно е да се гласува, направете го и Вие!

Кандидати - Български Инициативен Комитет

Нашата визия

Придържаме се към семпла визия и ясни позиции. Заедно можем да изградим едно много по-добро общество, което да обедини всички българи в района на Чикаго. Бихме искали да станем по-сплотени, като общност. По този начин ще може да си помагаме и да работим заедно в екип. 

В района на Чикаго, последните години много българи успяха да създадат свои бизнеси. Ако постигнем обединение и всички българи гласуват на предстоящите местни избори, има голяма вероятност да бъде избран български представител в местната власт. Той ще може да помага на българската общност.

Да се обединим в името на една обща идея!
Важно е да се гласува. Направете го и Вие!

Цели и програма на Българският Инициативен Комитет:

Мениджъри - Български Инициативен Комитет

Ръководители

Създатели на инициативата

Ръководителите са основните инициатори за стартиране на инициативата. Те са основното звено, което задвижва колелото към обединение на всички българи в района от и около Чикаго.

Oрганизатори - Български Инициативен Комитет

Организатори

Организират срещи и събития

Организаторите са хората най-близко до ръководния състав. Те спомагат за популяризиране на инициативата. Активно участват при организирането на срещи и сбирки. Пряко отговорни са за планирането на маркетинговия процес и проучване на хода на предстоящата изборна кампания.

Кандидати, доброволци -Български Инициативен Комитет

Активни участници

Бъдещи кандидати, доброволци и участници в процеса

Предстои активен процес за подбор на кандидати. Те са важна част за бъдещ успех на инициативата. Всеки кандидат, трябва да отговаря на определени изисквания, за да бъде избран и издигнат на предстоящите местни избори.

Приветстваме всички доброволци, разпространители на идеята и активни участници, които вече участват и тези, които желаят да се включат в процеса за популяризиране на Български Инициативен Комитет (БИК) – Чикаго.

Пишете ни на този e-mail, ако и Вие желаете да се включите в инициативата, като:

Кандидати, Организатори, Разпространители на идеята,
Активни участници в процеса или Доброволци